Direnç Kaynak Ayarcısı - Seviye 4 - 11UY0015-4/01

dka - 04


11UY0015-4 / Direnç Kaynak Ayarcısı 4

Belgenin Geçerlilik Süresi:TS EN ISO 14732 Madde 5.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 3 yıl veya 6 yıl olarak değişmektedir.

Başvuru Şartları:Herhangi bir ön şart bulunmamaktadır

Sınava Kimler Başvurabilir:Herhangi bir mezuniyet veya tecrübe şartı olmaksızın herkes başvurabilir.

Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği aşağıdaki 1 zorunlu yeterlilik biriminden oluşmaktadır.

A1:Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği : A1/T1: Teorik Sınav

Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4)  Ulusal Yeterliliği aşağıdaki aşağıdaki seçmeli yeterlilik biriminden oluşmaktadır.

B1: Teorik Sınav (T1) , Performansa Dayalı Sınav (P1) : Yazılı Sınav , DİRENÇ NOKTA KAYNAĞI (21)(11UY0015/B1)

B2: Teorik Sınav (T1) , Performansa Dayalı Sınav (P1) : Yazılı Sınav , DİKİŞ DİRENÇ KAYNAĞI (22)(11UY0015/B2)

B3: Teorik Sınav (T1) , Performansa Dayalı Sınav (P1) : Yazılı  Sınav , PROJEKSİYON KABARTMALI KAYNAK (23)(11UY0015/B3)

Yeterliliğin elde edilmesi ve Direnç Kaynak Ayarcısı Sertifikası alabilmek için adayların( A1/T1: 10soru, B1/T1-B2/T1-B3/T1:10  soru ) birimleri için yapılacak sınavların tümünden başarılı olması gerekmektedir.

Sınavlar,  Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4 ) Ulusal Yeterliliği (11UY0015-4 ) ile belirlenmiş olan öğrenme çıktıları/başarım ölçütlerini değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav (A1/T1,  B1/T1-B2/T1-B3/T1) ve performansa dayalı sınav (B1/P1, B2/P1, B3/P1,) şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.

A1/T1  (yazılı sınav)birimi zorunlu olup %60 başarı sağlamaları gerekmektedir. Diğer alanlar ise seçmeli alandır. Adaylar seçmiş oldukları alanlardan teorik ( yazılı )  sınavlardan %50 ve performans sınavlarından %80 başarı sağlanmalıdır.

İlk kez sınava katıldıktan sonra bazı bölümlerden başarısız olan adayların bir defaya mahsus olmak üzere başarısız oldukları bölümlerden ikinci ve üçüncü kez sınava girmeleri ücretsizdir.

Daha sonraki birim/bölüm bazında sınav ücretleri aşağıdaki gibidir:

11UY0010–3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği -  A1/T1

100  TL

11UY0010–3/B1 Direnç Nokta Kaynağı ( 21 )

B1/T1

100 TL

B1/P1

450 TL

11UY0010–3/B2 Dikiş Direnç Kaynağı (22)  

B2/T1

100 TL

B2/P1

450 TL

11UY0010–3/B3 Projeksiyon Kabartmalı Kaynak (23)

B3/T1

100 TL

B3/P1

450 TL


Gözetim : Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 14732 Madde 5.2’ de belirtildiği üzere her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Belge Yenileme :Belge sahibinin performansı TS EN ISO 14732 Madde 5’te bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) Belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için; 6 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir. b) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılır.

Sınav Ücreti :650 TL

Belge Ücreti:150 TL (Belge almaya hak kazandıktan sonra yatırılacak, Belge almaya hak kazanmadan önce kesinlikle yatırmayınız)

Alıcı Adı: INPEC Eğitim Belgelendirme

Banka Adı: HALK BANK

Şube Kodu: 5890 Erenler Şubesi SAKARYA

Hesap No: 10260629

Sınav Ücretinin Yatırılacağı IBAN: TR65 0001 2009 5890 0010 2606 29

Belge Ücretinin Yatırılacağı IBAN: TR65 0001 2009 5890 0010 2606 29

( Belge Almaya Hak Kazandıktan sonra ilan edilen tarihler arasında yatırılacaktır.)


Kredi Kartına Taksit İmkanı!