İş ve Meslek Danışmanı - Seviye 6 Rev.01 - 11UY0017-6/01

İMD - 01


1UY0017-6 / İş ve Meslek Danışmanı - Seviye 6

Belgenin Geçerlilik Süresi 5 (beş) yıldır. Başvuru Şartları ise Bir yükseköğretim kurumundan en az lisans mezunu olmak. Bu ulusal yeterliliğin A2 ve A3 yeterlilik birimlerinin EK A2-1 ve EK A3-1 kapsamlarında tanımlanan konularda eğitim almış olmak. Sınava bir yükseköğretim kurumundan en az lisans mezunu olan herkes başvurabilir.

Sınav Teorik Sınav ve Performansa Dayalı Sınav olmak üzere iki oturumdan oluşur. Teorik Sınav tek oturumdur.

12UY0017-6 / İş ve Meslek Danışmanı - Seviye 6 Ulusal Yeterliliği aşağıdaki 5 zorunlu yeterlilik biriminden oluşmaktadır.

 • A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Çalışma Mevzuatı ve Mesleki Gelişim: A1/T1: Teorik Sınav
 • A2: Danışanlara Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi :A2/T1: Teorik Sınav-A2/P1: Uygulama Sınavı
 • A3: İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi :A3/T1: Teorik Sınav-A3/P1,A3/P2 Uygulama Sınavı

Yeterliliğin elde edilmesi ve  İş ve Meslek Danışmanı - Seviye 6 Sertifikası alabilmek için adayların A1,A2 ve A3) birimleri için yapılacak sınavların tümünden başarılı olması gerekmektedir.

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulacak ve yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

KRİTİK ADIMLAR (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlardır.

A2/P1 için,

 •  Danışanın hangi konuda yardım almak üzere görüşmeye geldiğini belirler.*
 •  Danışanın engellerini ve özel durumlarını da içeren kişisel bilgilerini alır.*
 • Açık uçlu sorular sorarak danışanın (kazanç, sosyal güvence, sosyal imkânlar vb.) beklentilerini tanımlar.*
 • Yapılan görüşme doğrultusunda danışanın iş bulma/meslek seçimi sürecinde eksikliklerini gidermeye yönelik eylemleri tanımlar.*

A3/P1 İçin,

 •  Görüşme esnasında kendisi ve kurumu hakkında bilgi verir*.
 •  Ziyaret amacını açıklar*.
 • İşverenden sektörü, çalışan sayısı, çalışanların mesleklere göre dağılımı vb. hakkında bilgi alır*.
 •  Görüşme süreci boyunca kayıt tutar*.
 •  İşverenin talep ve beklentilerini alarak görüşmeyi sonuçlandırır*.

A3/P2 İçin,

 •  Sunuma başlamadan önce kendisi ve kurumu hakkında bilgi verir*.
 • Sunumun amacı ve kapsamı hakkında genel bilgi verir*.

İlk kez sınava katıldıktan sonra bazı bölümlerden başarısız olan adayların bir defaya mahsus ve bir yıl içerisinde  olmak üzere başarısız oldukları bölümlerden ikinci kez sınava girmeleri ücretsizdir.

Daha sonraki birim/bölüm bazında sınav ücretleri aşağıdaki gibidir:

Yeterlilik Kodu-Adı

Birim Bazında

Bölüm Bazında

11UY0017-6  A1-İş ve Meslek Danışmanı Faaliyetlerinin Yürütülmesi

100 TL

A1/T1

100 TL

11UY0017-6  A2- İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi

300 TL

A2/T1

100 TL

A2/P1

200 TL

11UY0017-6  A3- İş ve Meslek Danışmanı ve İlgili Diğer Mevzuatın Bilinmesi

500 TL

A3/T1

100 TL

A3/P1

200 TL

A3/P2

200 TLBelge geçerlilik süresi içerisinde belge sahibi gözetime tabi tutulur. Belge sahibinin performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir.Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle gözetimi yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği, geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
İlk Başvuru
(daha önce hiçbir kuruluştan sınava girmemiş)
Aday tüm alanlardan sınava girmek zorundadır.
Aday eğitim almak zorundadır.


Birim Birleştirme
(daha önce bir kuruluştan sınava girmiş)
Aday daha önce sınava girip başarısız olduğu
alanlarda ki sınavlara INPEC üzerinden katılım sağlayacaktır.


BELGE YENİLEME

Yöntem 1 Gereklilikler
Toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt veya son 6 ay içerisinde
halihazırda fiilen çalıştığına dair resmi kayıtları yoksa aday belirlenen alanlarda
sınava girer.


Yöntem 2 Gereklilikler
Toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt veya son 6 ay içerisinde
halihazırda fiilen çalıştığına dair resmi kayıtları varsa,
En az 5 danışan görüşmesi,
5 İşveren görüşmesi,
3 Eğitim-Öğretim Kurumu Görüşmesi Raporlarını içeren bir portfolyoyu, sınav
yapmaya yetkili kuruluşa sunması gerekir.


Sınav Ücreti: 900 TL

Belge Ücret: 150 TL

Alıcı Adı: INPEC Eğitim Belgelendirme

Banka Adı: HALK BANK

Şube Kodu: 5890 Erenler Şubesi SAKARYA

Hesap No: 10260629

Sınav Ücretinin Yatırılacağı IBAN: TR65 0001 2009 5890 0010 2606 29

Belge Ücretinin Yatırılacağı IBAN: TR65 0001 2009 5890 0010 2606 29

( Belge Almaya Hak Kazandıktan sonra ilan edilen tarihler arasında yatırılacaktır.)

Kredi Kartına Taksit İmkanı!