Marka/Logo Kullanımı

 1. Amaç ve Kapsam

 

Bu prosedür, INPEC Belgelendirme Merkezi tarafından belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluşun logo/marka kullanımı esnasında uymaları gereken kural ve esasları kapsar.

 1. Tanımlar

 

 1. Uygulama

 

INPEC Belgelendirme Merkezi logo/markasını kullanan, belgelendirmiş personel aşağıda belirtilen tüm kuralları kabul etmiş sayılır.

  • Logo/marka belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün/hizmet üretim katalogu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.

  • INPEC Belgelendirme Merkezi hizmetlerini kötüleyen, INPEC Belgelendirme Merkezi’nin haklarını gasp eden basılı veya elektronik ortamda logo/marka kullanılamaz.

  • Logo/marka sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanabilirler.

  • Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markaların ürüne/hizmete ait olmadığı ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir.

  • Logo/marka boyutları okunabilirliği bozulmamak şartıyla değiştirilebilir.

  • Logo/marka, başka herhangi bir logo/markanın bir parçası ya da bir tasarım öğesi olarak kullanılamaz.

  • Logo/marka basılı veya elektronik ortamda sayfanın alt veya üst kısmında kuruluşun logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.

  • Belgeli personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını durdurmalıdır.

  • Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu prosedür hükümlerine uymakta yükümlüdürler.

  • Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasını Kullanma Usul ve Esasları

 • Markayı Kurumca belirlenen usul, esas ve sözleşme şartlarına uygun kullanmak,
 • Kendisine teslim edilen markanın üçüncü bir kişi veya kuruluş tarafından yetkisiz kullanımını engellemek,
 • Markanın bir üçüncü kişi veya kuruluş tarafından yetkisiz olarak kullanıldığının tespiti halinde 15 gün içerisinde durumu Kuruma bildirmek,
 • Markanın kullanıldığı internet sitesi, reklam, sair kırtasiye, ilan ve yayınlarında yetkilendirme kapsamını açıkça belirtmek,
 • Markanın belirlenen kurallara aykırı olarak sehven kullanılması halinde derhal düzeltici işlem gerçekleştirmek,
 • Yetkilendirmenin iptali durumunda markayı kullanmamak; askıya alınması durumunda ise askı süresince markanın kullanımını durdurmak,
 • Kurum tarafından kılavuzlar, rehberler, formlar ve diğer dokümanlarda belirlenen usul, esas ve sürelere uymak.
 Türk Akreditasyon Kurumu Markasını Kullanma Usul ve Esasları
 • TÜRKAK Akreditasyon Markası, akredite kuruluşun statüsü hakkında yanlış anlaşılmaya sebep olabilecek şekilde kullanılmamalıdır.
 • Bu Rehberdeki şartları karşılıyor olmaları koşuluyla, TÜRKAK’ tan akredite kuruluşlar ilgili tanıtım/reklam materyallerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanma hakkına sahiptir.
 • Antetli kâğıtlarda kullanılan TÜRKAK Akreditasyon Markası, bu Rehberde belirtilen ve elektronik ortamda uygunluk değerlendirme kuruluşuna iletilen formatla uyuşmalıdır. TÜRKAK Akreditasyon Markası akredite kuruluşun logosundan daha ön planda olmamalıdır.
 • TÜRKAK Akreditasyon Markası akredite kuruluşun personeli için bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde kuruluşun akreditasyonuna ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz. Elektronik postalarda kullanılan imza/kartvizitler de bu kapsamda değerlendirilmektedir.
 •  Akredite kuruluş üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanacağı her tür malzemeyi (kırtasiye,vs..) kullanıma almadan önce, ilgili materyale ilişkin olarak TÜRKAK’ın onayını almalıdır.
 • TÜRKAK Akreditasyon Markası akreditasyon kapsamındaki belgelendirme, deney, kalibrasyon ve muayene faaliyetleri için TÜRKAK’ın sorumluluğu üstüne aldığını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır.
 
INPEC Belgelendirme Merkezi logo/markasını kullanan, belgelendirmiş personel aşağıda belirtilen tüm kuralları kabul etmiş sayılır.
 • Logo/marka belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün/hizmet üretim katalogu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.
 • INPEC Belgelendirme Merkezi hizmetlerini kötüleyen, INPEC Belgelendirme Merkezi’nin haklarını gasp eden basılı veya elektronik ortamda logo/marka kullanılamaz.
 • Logo/marka sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanabilirler.
 • Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markaların ürüne/hizmete ait olmadığı ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir.
 • Logo/marka boyutları okunabilirliği bozulmamak şartıyla değiştirilebilir.
 • Logo/marka, başka herhangi bir logo/markanın bir parçası ya da bir tasarım öğesi olarak kullanılamaz.
 • Logo/marka basılı veya elektronik ortamda sayfanın alt veya üst kısmında kuruluşun logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.
 • Belgeli personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını durdurmalıdır.
 • Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu prosedür hükümlerine uymakta yükümlüdürler.
 • Belgeli personel, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.