Marka/Logo Kullanımı

 1. Amaç ve Kapsam

 

Bu prosedür, INPEC Belgelendirme Merkezi tarafından belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluşun logo/marka kullanımı esnasında uymaları gereken kural ve esasları kapsar.

 1. Tanımlar

 

 1. Uygulama

 

INPEC Belgelendirme Merkezi logo/markasını kullanan, belgelendirmiş personel aşağıda belirtilen tüm kuralları kabul etmiş sayılır.

  • Logo/marka belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün/hizmet üretim katalogu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.

  • INPEC Belgelendirme Merkezi hizmetlerini kötüleyen, INPEC Belgelendirme Merkezi’nin haklarını gasp eden basılı veya elektronik ortamda logo/marka kullanılamaz.

  • Logo/marka sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanabilirler.

  • Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markaların ürüne/hizmete ait olmadığı ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir.

  • Logo/marka boyutları okunabilirliği bozulmamak şartıyla değiştirilebilir.

  • Logo/marka, başka herhangi bir logo/markanın bir parçası ya da bir tasarım öğesi olarak kullanılamaz.

  • Logo/marka basılı veya elektronik ortamda sayfanın alt veya üst kısmında kuruluşun logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.

  • Belgeli personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını durdurmalıdır.

  • Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu prosedür hükümlerine uymakta yükümlüdürler.

  • Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.