INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Makine Bakımcı

2020-11-04 16:40:07 tarihinde yayınlandı.

Ulusal yeterliliğe ait daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

 

Meslekle ilgili kritik adımlar için tılayın.

 

10UY0002-3 / Makine Bakımcısı-Seviye 3

 Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar. Belge, makine bakımcının 24 aydan daha fazla makine bakım işine ara vermemesi kaydıyla 5 yıl geçerlidir. Herhangi bir başvuru şartı bulunmamaktadır. Herkes Başvuru yapabilir.

 Otomotiv Montajcısı  (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği aşağıdaki 1 zorunlu ve 2 seçmeli yeterlilik biriminden oluşmaktadır.

 A1 : A1) İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite : A1/T1: Teorik (Yazılı)Sınav

 Makine Bakımcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği aşağıdaki seçmeli yeterlilik biriminden oluşmaktadır.

 B1: B1) Önleyici Bakımlar

 B2: B2) Düzeltici Bakımlar

 Yeterliliğin elde edilmesi ve Makine Bakımcı Seviye-3 Sertifikası alabilmek için adayların ( A1/T1 en az 12 soru), B1/T1 en az 15-B2/T1  en az 12 soru: B1/P1,B2/P1 ve B3/P1 ) birimleri için yapılacak sınavların tümünden başarılı olması gerekmektedir.

 Sınavlar,  Makine Bakımcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği (11UY0007-3) ile belirlenmiş olan öğrenme çıktıları/başarım ölçütlerini değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav  ( teorik sınav :A1/T2 )zorunlu birimler ile, ( teorik sınav: B1/T1-B2/T1 ve performans sınavı: B1/P1  ve B2/P1 ) seçmeli birimler şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.A1/T2 (yazılı sınav)birimi zorunlu olup %60 başarı sağlamaları gerekmektedir. Diğer alanlar ise seçmeli alandır. Adaylar seçmiş oldukları alanlardan teorik ( sözlü ) ve performans sınavına girerek tüm alanlardan %60 ve  %80 başarı sağlanmalıdır.

 İlk kez sınava katıldıktan sonra bazı bölümlerden başarısız olan adayların bir defaya mahsus olmak üzere başarısız oldukları bölümlerden ikinci ve üçüncü kez sınava girmeleri ücretsizdir.

 Gözetim: Adayın çalıştığı kuruluştan, belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az 1 kez olmak üzere mesleki yetkinlik başarım raporu istenir.Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

 Belge Yenileme: 5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 30 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.

 b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) değerlendirme sonucu olumlu sonuç almak.

 Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Ulusal yeterliliğe ait daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.