INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Belgelendirme Kapsamı

Standard/Belgelendirmeye

Esas Alınan Doküman

Standard/Normative document used as the basis of certification.

 

Belgelendirme Kapsamlarının açık adları

/name of certification scopes 

 

*Açıklama/Remarks*

Aday

Değerlendirme  Türü**

/Assesment Type

 

17UY0298-4: 2017 –Rev.00

MYK- MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4

A1, B1, B2, (B3 Hariç )

Y,PD

 

17UY0299-5: 2017 –Rev.00

MYK-MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5

 A1, A2, (B1 Hariç )

Y,PD

 

10UY0002-3: 2010-  Rev.03

MYK-Makine Bakımcı

Seviye 3

 A1,B1,B2

 Y,PD

 

11UY0005-3: 2011- Rev.03

MYK-Otomotiv Boyacısı

 Seviye 3

 A1,A2,A3

 Y,PD

 

11UY0007-3: 2011- Rev.03

MYK-Otomotiv Montajcısı

Seviye3

 A1,B1,B2

 Y,PD

 

11UY0022-3: 2011- Rev.02

MYK-Otomotiv Saç Şekillendirmecisi Seviye 3

 A1,A2,A3,A4,B1,B2,B3

 Y,PD

 

11UY0017-6: 2011- Rev.02

MYK-İş ve Meslek Danışmanı

Seviye 6

 A1,A2,A3

 Y,PD

 

17UY0332-4: 2017- Rev.00

MYK-Emlak Danışmanı

Seviye 4

 A1,A2,A3

 Y,PD

 

17UY0333-5: 2017- Rev.00

MYK-Sorumlu Emlak Danışmanı

Seviye 5

 A1,A2,A3

 Y,PD

 

11UY0015-4: 2011- Rev.03

MYK-Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye-4

A1,B1

Y,PD

 

* Bu alana eğer varsa belgelendirme programının seviyeleri veya sınıfları yazılacaktır (Tahribatsız muayene personeli seviye 1 veya 2 gibi). Standard olmayan belgelendirme programlarının dayanakları da yine burada

verilecektir./In the remarks column, if applicable, levels or categories of the certification scheme shall be given (i.e. NDT personel Level 1 or 2). In addition if the certification scheme is not a standard scheme the basis of the scheme shall be given here.

 

** Y: Yazılı Sınav/ Written paper and pencil examination - YS : Yazılı ve sözlü sınav / Combination of written and oral examinations

      S: Sözlü Sınav / Oral examination -   PD :Performansa dayalı ( doğrudan gözlem ile)/ Performance based (directly observed)

      BD: Bilgisayara dayalı sınav/ (Computer based testing) D : Diğer, lütfen belirtiniz: / Other Please specify