INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Hakkımızda

INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kalite güvencesi sağlanmış ve Uluslararası Personel Belgelendirme standardına göre akredite edilmiş kalite yönetim sistemi aracılığı ve Ulusal Meslek Standartlarının, Ulusal Yeterliliklerde tanımlanmış esaslara göre yürütülen faaliyetler ile bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini tarafsız, tutarlı, adil ve güvenilir şekilde ölçme ve değerlendirme yapmak üzere kurulmuş bir limited şirkettir.