INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Üst Yönetim Tarafsızlık Taahhüdü

 

Görev tanımımda yer alan tüm faaliyetlerimi,

 

 

  •          Belgelendirme prosesi kapsamında görev alan, yönetimim altındaki tüm personelin görevlerini gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak, adil ve eşit yürütmeleri konusunda gerekli tüm önlemlerin alınmasını sağlayarak,
  •          Belgelendirme prosesi ile ilgili kişi ya da kuruluşlara karşı tarafsız ve bağımsız kalarak, üçüncü şahıslarca yapılabilecek etki ve baskılardan etkilenmeyerek,
  •          Belgelendirme prosesi kapsamında görev alan, yönetimim altındaki tüm personele tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerini ihlal edecek ve belgelendirme prosesinin eşit ve adil yürümesine ve gizliliğine zarar verecek hiçbir talimat ve öneride bulunmayarak,
  •           Belgelendirme prosesi kapsamında ana faaliyet konusu olan personel belgelendirme ve değerlendirme işlemlerini, eğitim hizmetlerinden bağımsız olarak, gizlilik ve tarafsızlığı garanti altına alarak gerçekleştirmek. Gizlilik ve tarafsızlığın tehlikeye girebileceği durumlarda eğitim verme / sağlama teklifinde bulunmamak ve başkalarının bu tür hizmetleri hazırlamasına yardımcı olmamak,   
  •          Personel el kitabının ve tüm prosedürlerinin içeriğine bağlı,
  •          Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatları çerçevesinde,
  •          TS EN ISO/ IEC 17024  standardına uygun bir biçimde,

 

 

 

tarafsız, bağımsız, adil, eşit ve  etik kurallarına uygun yürüteceğimi, üçüncü şahıslara karşı tüm bilgi ve kararları gizli tutacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.