INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Otomotiv Boyacısı

2020-11-04 16:41:24 tarihinde yayınlandı.

Ulusal yeterliliğe ait daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

 

Meslekle ilgili kritik adımlar için tılayın.

 

 

11UY0005-3/03 Otomotiv Boyacısı (Seviye 3)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar. Belge, otomotiv boyacısının 24 aydan daha fazla boyama işine ara verilmemesi kaydıyla 5 yıl geçerlidir. Herhangi bir ön şart bulunmamaktadır. Herhangi bir mezuniyet veya tecrübe şartı olmaksızın herkes başvurabilir.

Otomotiv Boyacısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği aşağıdaki 3 zorunlu yeterlilik biriminden oluşmaktadır.

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite: A1/T1: Teorik Sınav

A2: İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleri A2/T1: Teorik Sınav,A2/P1 : Performansa Dayalı Sınav

A3: Boyama İşlemleri  A3/T1: Teorik Sınav ,A3/P1 : Performansa Dayalı Sınav

Yeterliliğin elde edilmesi ve Otomotiv Boyacısı Sertifikası alabilmek için adayların( A1/T1-A2/T1 ve A3/T1) birimleri için yapılacak sınavların tümünden başarılı olması gerekmektedir.Sınavlar,  Otomotiv Boyacısı (Seviye 3 ) Ulusal Yeterliliği (11UY0005-3 ) ile belirlenmiş olan öğrenme çıktıları/başarım ölçütlerini değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav (A1/T1,A2/T1 ve A3/T1 ) ve performansa dayalı sınav (A2/P1, A3/P1) şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir. A1/T1-A2/T1-A3/T1  (yazılı sınav) birimi zorunlu olup %60 başarı sağlamaları gerekmektedir. Adaylar seçmiş oldukları alanlardan teorik ( yazılı ) ve performans sınavına( %80 ) girerek tüm alanlardan başarı sağlanmalıdır.

Gözetim: Belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az 1 kez mesleki yetkinlik başarım raporunun istenmesi.

Belge Yenileme: 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az toplamda 30 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) başarılı olmak. Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Diğer Koşullar: Teorik sınavdan ve performansa dayalı sınavdan başarılı olma şartı vardır. Sınavın teorik veya performansa dayalı bölümlerinin birinden başarılı olan, fakat diğer bölümünden başarısız olanlar 1 yıl içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur.

Ulusal yeterliliğe ait daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.